About

I Like women, 
I Like children, 
I Like whiskey, 
I Like Beşiktaş,
I Like Efes Pilsen, 
I Like Boston Celtics, 
I Like Book, 
I Like Music,
I Like Cinema,
I Like Istanbul, 
I Like Kadıköy, 
I Like Mardin, 
I Like Bicycle,
I Like Nature, 
I Like Sanji, 
I Like Fantome, 
I Like Nami, 
I Like Fox,
I Like Squint, 
I Like Plates… But first of all I like draw. 

.